MAHO Corporation, s.r.o.

ČSA 69/25

977 01  Brezno

 

IČO: 36642517

DIČ: 2022086143

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vo vložke číslo 10936/S.

 

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

č.ú.: SK98 5600 0000 0020 1276 2001

 

Mobil: +421 915 811 558

E-mail: obchodik@certikovo.sk

 

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

 

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod

 Zodpovedný vedúci: Andrea Máliková

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj

Dolná 46

974 01  Banská Bystrica 1

tel.: 048/412 49 69

e-mail: bb@soi.sk